REVIRA

REVIRA - DET USYNLIGE HEGN


Udviklet af biologer

Anvendt siden 1997


fri_fragt_2___serialized1
kasse muldvarp-1664441550757
kasse kat-1664440488537
kasse klovdyr-1664441510759
Revira flue stor
Revira kakerlak stor
Revira myg stor
Revira skægkræ stor

REVIRA består af brændte lerkugler

(type LECA), som gennem en særlig og unik fysisk behandling giver granulatet en funktion, som har vist sig meget afskrækkende på bestemte dyr.

Kan benyttes på områder hvor der færdes hunde idet de ikke bliver påvirket af det.

Produktet fordeles i terrænet som et imaginært hegn. Dyrene opfatter midlet som et advarselssignal og undgår at passere det behandlede område. Teknologien har store fordele fra et miljømæssigt perspektiv og samtidig er den dyrevenlig. REVIRA har en holdbarhed på ca. 3 år i uåbnet pakning.

REVIRA er effektivt, let at sprede, lugtfrit, økonomisk, sikkert, miljøvenligt.

En behandling varer op til 6 måneder.

Tusindvis af tilfredse kunder fra forskellige områder har konstateret, at med den rigtige behandling har REVIRA en meget høj beskyttende effekt.

REVIRA fås i følgende 3 varianter

KLOVDYR

Alle klovbærende dyr:


Princippet er, at de vilde dyr skal møde signalet i god tid, før de kommer ind i det beskyttede område.


Derfor skal spredningen være omkring 3-15 meter fra kanten af det område, der skal beskyttes.


Granulatet spredes tyndt, omkring 20-30 kugler pr. m2 og omkring to meter bredt.


Spredes som når man sår med hånden.

MULDVARPER, MOSEGRISE, HARE, GRÆVLINGE, MUS & RÆV


REVIRA - muldvarpe, mosegrise, hare og grævling

Hele overfladen behandles med      20-30 granulat piller pr. m².


Spredes som når man sår med hånden og midlet bør desuden også lægges i friske huller og gange hvor det er muligt.


REVIRA -  Mus og ræv

Granulatet spredes tyndt,              omkring 20-30 granulat piller pr. m² og omkring 2 meter bredt.


KAT


Bruges til at holde katte væk fra legepladser, sandkasser, garager, skure samt andre steder, hvor katte er uønsket.


Hele overfladen behandles med 30-40 granulat piller pr. m2.


Spredes som når man sår med hånden.

Oftest stillede spørgsmål

HVOR OG HVORNÅR HAR REVIRA MEST EFFEKT?

REVIRA kan spredes på alle overflader så som på grusgange, på græsplæner, i blomsterbede, i skove og på marker med høj vegetation mv. REVIRA virker året rundt, også igennem sne.


FUNGERER REVIRA STRAKS MED FULD KRAFT?

Det kan tage nogle dage efter behandlingen, før den fulde effekt er opnået. Dette skyldes at granulatet først fungerer optimalt, når det har fået lidt jordfugtighed.


HVORFOR SKAL REVIRA SOM PRINCIP SPREDES SOM ET HEGN?

Det, som er attraktivt for dyrene har en meget stærk tiltrækning og derfor er det vigtigt at forhindre dyrene i at komme indenfor det ”usynlige hegn”. Tanken er, at dyrene skal møde REVIRA - hegnet på et tidligt tidspunkt.


HVORFOR SKAL MOSEGRISE, MULDVARPE SAMT KAT BEHANDLES MED FULD SPREDNING?

De er allerede på plads og skal fjernes derfra, og det kan kun gøres med den anbefalede behandlings teknologi.

                                                                                                                                                                                                   

ER DER NOGEN RISIKO FORBUNDET MED HÅNDTERINGEN?

Nej, der er ingen kendte risiko forbundet med håndteringen af revira. REVIRA indeholder ingen kemiske tilsætningsstoffer. Granulatet er af leca typen og fuldstændig uskadeligt for mennesker, dyr, planter og miljøet. Eventuelle rester af REVIRA kan lægges i kompostbunken eller bruges som jordforbedringsmiddel.

                                                                                                                                                                                                   

GIVER REVIRA EN 100 PROCENT BESKYTTELSE?

Alt for mange faktorer påvirker dyrenes adfærd for at kunne give sådanne garantier. For eksempel er det klart, at jagede dyr i panik ikke kan holdes tilbage af noget. Der kan også være lokale forhold, som støttefodring under vinteren. Når dyrene har vænnet sig til placeringen af føde, kan det tage lidt tid at vænne dem af med at komme tilbage til det pågældende sted. Erfaringen viser dog, at om REVIRA anvendes korrekt, er resultatet normalt 100 procent.


HVOR MANGE m2 DÆKKER EN KASSE MED 2 LITER?

2 liter dækker ca. 250 m2 svarende til ca. 125 meter i 2 meters bredde.

4 liter dækker ca. 500 m2 svarende til ca. 250 meter i 2 meters bredde.

15 liter dækker ca. 2000 m2 svarende til ca. 1000 meter i 2 meters bredde.

Skærmbillede 2023-03-07 092658
Skærmbillede 2023-03-07 092647
Skærmbillede 2023-03-07 092529
Skærmbillede 2023-03-07 092545
Skærmbillede 2023-03-07 092601
Skærmbillede 2023-03-07 092615
Skærmbillede 2023-03-07 092635
Skærmbillede 2023-03-07 092445
Skærmbillede 2023-03-07 092515